Prázdny

Ochrona danych osobowych

Szanujemy Waszą prywatność i jednocześnie chcemy, abyście doświadczali jak najwyższy komfort podczas korzystania z naszych usług i kontaktu z naszą firmą. Dlatego gromadzimy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do sprzedaży i wymagane przez prawo.

Na ochronę danych osobowych zwracamy szczególną uwagę. Chcemy, abyście mieli pewność, że Wasze dane są u nas bezpieczne i nigdy nie zostaną udostępnione stronom trzecim bez Waszej wyraźnej zgody.

 

Firma:

Nazwa firmy ADOREAL, s.r.o.
Reg. numer 46946055
numer identyfikacji podatkowej 2023668856
Adress Štefánikova 1628/19 , Mojmírovce , 951 15, Slovakia
Email info@osagian-canoes.eu

jest operatorem, który przetwarza dane osobowe w swojej działalności zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (zwanym dalej RODO). Do specjalistycznych działań firma korzysta z usług pośredników, którzy są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony prywatności zgodnie z RODO.

 

Osoby objęte ochroną danych osobowych

Operator prowadzi stronę internetową, która wykorzystuje technologię plików cookie. Dlatego za osoby objęte ochroną danych osobowych uważa się, że wszystkie osoby odwiedzające stronę internetową, nawet jeśli nie podały one bezpośrednio żadnych danych. Innymi grupami osób objętych ochroną danych osobowych są osoby, które wypełniły formularz na stronie w określonym celu, a także wyraziły zgodę na przetwarzanie danych wskazanych w formularzu.

Odrębną grupę tworzą klienci firmy, w przypadku których wymagane są dodatkowe informacje ze względów prawnych przy zawieraniu umowy.
 

Zakres przetwarzanych danych i cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w uzasadnionych interesach firmy i w celu wypełnienia obowiązków prawnych zgodnie z RODO.

W przypadku wszystkich osób objętych ochroną danych osobowych przetwarzamy: Identyfikator osoby, adres IP, pliki cookie.

W przypadku subskrybentów e-mailowych newsletterów przetwarzamy: Identyfikator osoby, imię i nazwisko, adres e-mail

W przypadku klientów przetwarzamy: Imię, nazwisko, dane z dowodu osobistego
i innych przesłanych dokumentów, adres, e-mail, numer telefonu i inne istotne dane związane z umową.

Cookies

Osobom objętym ochroną danych osobowych zapewniamy na stronie internetowej szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie z możliwością udzielenia lub cofnięcia zgody na poszczególne rodzaje plików cookie. W plikach cookie Google Analytics używamy anonimizacji adresów IP. 

 

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych różni się w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Zasadniczo firma przechowuje dane osobowe przez następujące okresy:

· jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa - przez okres wymagany przez obowiązujące prawo
· jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody - przez okres, na który zgoda została udzielona lub do wycofania zgody.

 

Uprawnienia osób objętych ochroną danych osobowych

Osoby objęte ochroną danych osobowych mają prawo

  • uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych;
  • uzyskania dostępu do przechowywanych na ich temat danych osobowych;
  • wnieść o sprostowanie nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych;
  • wnieść o usunięcie danych osobowych, gdy nie są już potrzebne lub gdy przetwarzanie jest nielegalne;
  • sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych lub na podstawie związanej z ich konkretną sytuacją;
  • wnieść o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych w określonych przypadkach;
  • odebrać swoje dane osobowe w formacie nadającym się do odczytu maszynowego
    i wysyłać je do innego operatora („przenośność danych”);
  • wymagać, aby decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu i założone na ich danych osobowych, które ich dotyczą lub mają na nie waraźny wpływ, były podejmowane przez osoby fizyczne, a nie przez komputery. W takim przypadku przysługuje również prawo wyrazić swoją opinię i sprzeciwić się decyzji.

Aby skorzystać ze swoich praw, należy się skontaktować z inspektorem ochrony danych przez e-mail na adresie info@osagian-canoes.eu. Odpowiemy na Waszą prośbę najpóźniej w ciągu miesiąca. W przypadku skorzystania ze swoich praw, można zostać poproszony o podanie informacji w celu potwierdzenia swojej tożsamości (np. klikając w link weryfikacyjny, wprowadzając nazwę użytkownika lub hasło).

Prázdny

Adoreal, s.r.o

Wyłączny dystrybutor marki Osagian.

Słowacja    I    Węgry
Czechy    I    Polska

info@osagian-canoes.eu

+421 902 529 349

Štefánikova 1628/19
951 15 Mojmírovce

IČO: 46946055
IČ DPH:  SK2023668856

Prázdny