Prázdny

Ochrana osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí a zároveň chceme, abyste při využívání našich služeb a kontaktu s naší společností měli co nejvyšší uživatelský komfort. Proto sbíráme a zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné k realizaci prodeje a požadované na základě zákona.

Ochraně osobních údajů věnujeme zvýšenou pozornost. Chceme, abyste měli jistotu, že Vaše data jsou u nás v bezpečí a bez Vašeho výslovného souhlasu nebudou nikdy poskytnuty třetím stranám.

 

Společnost:

Název společnosti ADOREAL, s.r.o.
46946055
DIČ 2023668856
Adress Štefánikova 1628/19 , Mojmírovce , 951 15, Slovensko
E-mail info@osagian-canoes.eu

je provozovatelem, který zpracovává při své činnosti osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále také jako GDPR). Společnost na specializované činnosti využívá služby zprostředkovatelů, kteří jsou povinni respektovat ochranu soukromí ve smyslu GDPR.

 

Dotčené osoby

Poskytovatel provozuje webovou stránku, kde se využívá technologie cookies. Proto jsou všichni návštěvníci stránky považováni za dotčené osoby, i když přímo žádné údaje neposkytli. Další skupiny dotčených osob tvoří návštěvníci, kteří vyplnili formulář na stránce za konkrétním účelem a udělili zároveň souhlas na zpracování údajů poskytnutých formulářem.

Samostatnou skupinu tvoří zákazníci společnosti, kde při uzavření smlouvy jsou zapotřebí další informace také ze zákonných důvodů.

 

Rozsah zpracovávaných dat a účel zpracování

Osobní údaje se zpracovávají výhradně pro oprávněné zájmy společnosti a plnění zákonných povinností v souladu s GDPR.

Pro všechny dotčené osoby zpracováváme: Identifikátor osoby, IP adresa, cookies
Pro odběratele novinek e-mailem: Identifikátor osoby, jméno, e-mailová adresa
Pro zákazníky: Jméno, příjmení, údaje z dokladu totožnosti a jiných předložených dokladů, adresu, e-mail, telefonní číslo a další relevantní údaje související se smlouvou.

Cookies

PPoskytujeme dotyčným osobám detailní informace o využívání cookies s možností udělení nebo odvolání souhlasu pro jednotlivé typy cookies online na stránce. V rámci Cookies služby Google Analytics využíváme anonymizaci IP adresy.

 

Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se liší v závislosti na účelu a právního základu zpracování osobních údajů. Obecně platí, že společnost uchovává osobní údaje po následující doby:
· pokud se osobní údaje zpracovávají z důvodu splnění povinnosti vyplývající ze zákona - po dobu vyžadovanou příslušným zákonem
· pokud se osobní údaje zpracovávají na základě souhlasu - po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do doby odvolání souhlasu

 

Práva dotčených osob

Dotčené osoby mají právo

  • na informace o zpracovávání svých osobních údajů;
  • získat přístup k osobním údajům, které se o nich uchovávají;
  • požádat o opravu nesprávných, nepřesných nebo neúplných osobních údajů;
  • požádat o vymazání osobních údajů, když více nejsou potřeba, nebo pokud je zpracování nezákonné;
  • namítat proti zpracovávání svých osobních údajů pro marketingové účely nebo na základě, který souvisí s jejich konkrétní situací;
  • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v konkrétních případech;
  • dostat své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a poslat je jinému provozovateli („přenositelnost údajů“);
  • požádat, aby rozhodnutí založené na automatizovaném zpracování, které se jich týkají nebo je výrazně ovlivňují, přičemž vycházejí z jejich osobních údajů, vykonávaly fyzické osoby, a nikoliv počítače. Rovněž máte v tomto případě právo vyslovit svůj názor a namítat proti rozhodnutí.

Pokud si chcete uplatnit svá práva, měli byste se obrátit na inspektora pro ochranu údajů e-mailem na info@osagian-canoes.eu. Na Vaši žádost odpovíme nejpozději do jednoho měsíce. Když budete chtít uplatnit svá práva, můžete být požádáni, abyste poskytli informace na potvrzení své totožnosti (např. kliknutí na ověřovací odkaz, zadání uživatelského jména nebo hesla).

Prázdny

Adoreal, s.r.o

Výhradní distributor značky Osagian.

Slovensko    I    Maďarsko
Česká Republika    I    Polsko

info@osagian-canoes.eu

+421 902 529 349

Štefánikova 1628/19
951 15 Mojmírovce

IČO: 46946055
IČ DPH:  SK2023668856

Prázdny