Prázdny

Szerződési feltételek

A www.osagian-canoes.eu domain név alatt található webáruház üzemeltetője az ADOREAL s.r.o., amely a Nitra Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában került nyilvántartásra, ügyiratszám: 33405 / N

 

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szerződési és Reklamációs feltételekben megfogalmazottak vonatkoznak minden üzleti kapcsolatra, mely a www.osagian-canoes.eu webáruházon keresztül jött létre, illetve pontosan meghatározzák a vevő és az eladó jogait és kötelezettségeit. A megrendelő lap kitöltésével és a megrendelés elküldésével a vevő igazolja, hogy a jelen Szerződési és Reklamációs feltételekben foglaltakat elolvasta és megértette, azokat teljes mértékben elfogadja. Egyidejűleg beleegyezését adja személyes adatai feldolgozásához.

A vevő és az eladó között létrejött összes szerződéses kapcsolat a Szlovák Köztársaság törvényeit betartva jön létre. Azon szerződéses kapcsolatok, melyeket a jelen Szerződési feltételekben szereplő előirások alapján nem lehet szabályozni, a Szlovák Köztársaság területén hatályos Polgári törvénykönyv 1964/40 számú törvényi rendelete és annak minden későbbi átirata, illetve az ide vonatkozó törvényi rendeletek és azok minden későbbi átirata szabályozzák.

 

II. FOGALOMTÁR
 

1. A vevő alatt az a természetes vagy jogi személy értendő, mely saját hatáskörében terméket rendel meg az eladótól, mely megrendelés adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül. 

2. Az eladó alatt értendő  

 

Company name ADOREAL, s.r.o.
Reg. szám 46946055
ÁFA szám SK2023668856
Cím Štefánikova 1628/19 , Mojmírovce , 951 15, Slovakia

Az eladó ÁFA köteles vállalkozó.

3. "Megrendelés" alatt az a kitöltött és elküldött megrendelőlap értendő, amely tartalmazza a vevőt azonosító adatokat és a webáruház kínálatából megrendelt termékeket, illetve azok árát, vagy a fent leírtakat tartalmazó e-mait elküldi az eladó részére. Érvényesnek tekintendő az a telefonos megrendelés is, amelyet legkésőbb 24 órán belül visszaigazolnak a vevő e-mail címére.  

4. "Adásvételi szerződés" alatt a vevő és az eladó között létrejött szerződés értendő. Az adásvételi szerződés akkor lép életbe, ha az eladó e-mailben, vagy telefonon visszaigazolja a megrendelés kézhezvételét.

5. "Áru" alatt az a termék értendő, mely a www.osagian-canoes.eu webáruház kínálatában szerepel. A webáruházban található termékek mellett feltüntetett árak Áfá-val növelt végösszegnek minősülnek. 

 

III. A MEGRENDELÉS MENETE ÉS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1. Minden megrendelés, amit a www.osagian-canoes.eu internetes oldalon keresztül valósítottak meg kötelező érvényűnek tekintendő.

A megrendelésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a vevő kereszt és vezetékneve
- a vevő címe
- a megrendelt termék fajtája, mennyisége és egységára
- a vevő telefonszáma, e-mail címe

- a választott szállítási mód megnevezése (az előzetes megállapodást követően az eladó fenntartja jogát megváltoztatni a vevő által választott szállítási formát

2. A vevő kötelezi magát arra, hogy megrendelésében a valósággal megegyező és pontos adatokat ad meg. Minden elküldött megrendelést e-mailben igazolunk vissza, igy az abban szereplő vevői adatok pontossága ellenőrizhető. Amennyiben az Ön által megadott adatokban hibát észlel, kérjük haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot.

3. Vásárlást igazoló dokumentumként az eladó elektronikus úton PDF formátumú számlát küld a vevő e-mail címére, mely számla garancia levél és szállítólevél is egyben. Az elektronikusan kiállított számla, megfelel a papírlapú számla minden előírási követelményének, azzal egyenértékű dokumentum.  A számlát a visszaigazoló e-mail mellékleteként küldjük meg. Amennyiben nem kapott tőlünk elektronikus úton számlát, kérjük haladéktalanul lépjen velünk kapcsolatba.

4. A webáruházunkban leadott összes megrendelést a Szlovák Köztársaság területén hatályos idevonatkozó jogszabályok alapján kezeljük.

 

IV. A MEGRENDELÉS TÖRLÉSE

A vevőnek jogában áll a megrendelés leadását követő 24 órán belül törölni megrendelését, mégpedig írásban az eladó e-mail címére megküldött e-mailben. A vevő, a megrendelés törlésére irányuló kérelmében köteles feltüntetni vezeték és keresztnevét, a megrendelés számát, saját e-mail címét és a megrendelt termékek megnevezését. A megrendelés törléséért a vevőt nem terheli pótdíj. Abban az esetben, ha a vevő kifizette a megrendelés teljes vételárát, illetve részösszeget fizetett be a megrendelés teljesitéséthez, az eladó kötelezi magát a megrendelés törlésének kézhezvételétől számított 3 napon belül visszafizetni a befizetett összeget a vevő által megadott bankszámla számra, amennyiben a felek nem egyeztek meg egyéb rendezési formában.

A megrendelést csak addig a napig lehet törölni, ameddig az eladó nem küldi el a megrendelt árut a vevő részére.

Az eladónak joga van törölni a megrendelést, ha a megrendelt termék elfogyott vagy nem lehet beszerezni. Erről a vevőt e-mailben vagy telefonon értesíti.

 

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A megrendelés kézhezvétele után visszaigazoló e-mailt küldünk Önnek, melyben részletezzük a fizetési felételeket.

2. A következő fizetési lehetőségeket biztosítjuk:

a) Előre fizetés banki átutalással:

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2288 8818

Megjegyzés rovatba kérjük tüntesse fel a megrendelés számát.

3. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásától számított 7 napon belül nem érkezik meg bankszámlánkra a vételár összegével megegyező befizetés, a megrendelést automatikusan semmisnek tekintjük, rendszerünkből töröljük azt.

4. A www.osagian-canoes.eu weboldalon feltüntetett árak ÁFÁ-val növelt végösszegnek minősülnek (az eladó ÁFA köteles vállalkozó).

5. Átutalás vagy bankkártyával történő fizetés esetén a fizetés napja az a nap, amikor a teljes vételár jóváírásra kerül az eladó bankszámláján. A megrendelés kiszállításának határideje eltolódik azon napok számával, amikor a fizetés jóváírásra kerül az eladó számláján.

 

VI. AZ ÁRU KÉZBESITÉSÉNEK MÓDJAI, FELTÉTELEI, ÁRUÁTVÉTEL
 

AZ ÁRU KÉZBESITÉSÉNEK MÓDJAI

1. Díjmentes személyes átvétel az eladó telephelyén található raktárban, Szlovákia, Mojmirovce település

2. Kézbesítés szállítmányozó cég bevonásával a vevő által megadott címre a szállítási árra vonatkozó ajánlat jóváhagyását követően (az árat a szállítmányozó cég egyénileg határozza meg aktuális árlistája alapján)

3. Az eladó saját szállító eszközén, a vevő által megadott kézbesítési címre, a szállítási díjra vonatkozó árajánlat elfogadását követően küldi ki az árut, az Adoreal, s.r.o. cég szállítóeszközeinek aktuális kapacitása, felhasználhatósága függvényében.

A megrendelés kiszállításának módjáról az eladó és a vevő előzetesen egyeznek meg.
 

KÉZBESITÉSI FELTÉTELEK

1. Az eladó a lehető legrövidebb határidőn belül küldi el a megrendelt termékeket a vevő részére, ami rendszerint 14 munkanap. Ez a kézbesítési időszak a raktárkészlet állapotától függően maximum 30 munkanapig tolódhat ki. A megadott szállítási határidő csupán informatív jellegű. A kézbesítés időpontjának meghatározása függ a választott szállítási módtól és a gyártó gyártási kapacitásától, amennyiben a megrendelt termék nincs az eladónál raktárkészleten.  

2. Abban az esetben, ha a termékek iránt túl nagy a kereslet és a gyártó nem képes a kívánt ütemben előállítani azokat, előfordulhat, hogy a kézbesítés késik. Ilyen esetben kérjük fogadja el bocsánatkérésünket. A kései kézbesítés okairól, várható időpontjáról informáljuk kedves vevőinket. Megértésüket köszönjük.

3. A vevő tudomásul veszi, hogy kivételes esetekben, a kézbesítés idejének hossza kitolódhat, amiről az eladó időben értesíti a vevőt.

4. Nagyobb értékű megrendelések esetén az eladó e-mailben vagy telefonon ellenőrizheti a megrendelés tartalmának pontosságát, mielőtt kézbesítené a megrendelést a vevő részére.

5. A termék tulajdonjoga akkor száll át a vevőre, amikor átveszi az árut és aláírja az átvételt igazoló formanyomtatványt, azzal a feltétellel, hogy kifizette a teljes vételárat.

6. A megrendelés kézbesítésének azt kell tekinteni, amikor a vevő, vagy az általa meghatalmazott személy átveszi a terméket.

7. Abban az esetben, ha a vevő nem veszi át a megrendelést a megadott helyen és időben, a vevő költségére az áru visszaküldésre kerül az eladó címére. Az eladóhoz történő vissza szállítást követően újra kiküldhető a megrendelés a vevő részére. Az ismételt kiszállítás díja mindenkor a vevőt terheli.  

8. Az Osagian alumínium kenuk és kajakok csomagolatlan állapotban kerülnek kiszállításra.  

9. Ha a vevő a megrendelés átvételekor észleli a termék csomagolásának sérülését, nem köteles átvenni az árut.

10. Amennyiben a vevő úgy dönt, hogy a csomagolás sérülései ellenére is átveszi az árut, úgy csak a termékek átvizsgálását követően köteles az átvételt visszaigazolni a futárnak.

 

ÁTVÉTELI PROTOKOLL

A vevő köteles a kiszállított áru állapotát átvételkor ellenőrizni. Az átvételi elismervényben megjelöli a kézbesített áru állapotára vonatkozó meghatározást. Abban az esetben, ha a kiszállított termék hibátlan, az elismervényen ezt a lehetőséget jelöli meg és aláírásával igazolja azt. Abban az esetben, ha a termék hibás volt, az elismervényen ezt a lehetőséget jelöli meg, és aláírásával igazolja azt.  Az észlelt hibákat az arra kijelölt helyen részletesen leírja. A vevő az észlelt hibáról fényképeket készít, melyeket a kitöltött átvételi elismervénnyel együtt e-mailen elküld az eladó részére. Ilyen esetben a vevő nem köteles átvenni a kiszállított megrendelést. Az aláírással igazolt hibátlannak vélt termékek átvétel után észlelt hibákat az eladó nem fogadja el.

 

VII. JÓTÁLLÁSI FELÉTELEK, REKLAMÁCIÓS REND

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

1. A kézbesített termékekre 2 év garanciát biztosítunk vevőink számára. Az Osagian márkanevű kenukra és kajakokra 3 év garanciát biztosítunk vevőink számára.

2. A garanciális időszak az átvétel napján veszi kezdetét.

3. Az eladó garantálja a vevő részére a megrendelt áru kikézbesítését a megegyezés szerinti időben, a megrendelés pillanatában közzétett áron és rendeltetésének megfelelő állapotban.

4. Az eladó nem vállal felelősséget a szállító cég által okozott késedelmes kiszállításért (vagy a vevő által megadott helytelen kézbesítési címéért), és a szállító cég által okozott károkért. Ilyen esetekben a szállító céghez kell panasszal fordulni.

5. A termék nem megfelelő kezelése, használata, tárolása vagy karbantartása okán létrejött hibákra és sérülésekre a garancia nem terjed ki.

6. Minden megrendelés esetén, miután az eladó számláján jóváírásra került a vételár, az eladó elektronikus úton PDF formátumú számlát küld a vevő e-mail címére, mely garancia levél is egyben. Az elektronikusan kiállított számla, megfelel a papírlapú számla minden előírási követelményének, azzal egyenértékű dokumentum.  A számlát e-mailben, annak mellékleteként küldjük el.
 

REKLAMÁCIÓS REND

A termékhez kapcsolódó reklamációt a vevő benyújthatja e-mailen az info@osagian-canoes.eu e-mail címre, vagy a weboldalon található kapcsolattartó platformon keresztül, illetve írásban az eladó címére:

ADOREAL, s.r.o.

Štefánikova 1628/19

951 15 Mojmírovce

Slovensko

A reklamáció benyújtásának lépései

1. A vevő köteles a hibaleírást, a hibákról készített fényképeket és a megrendelés számát e-mailben elküldeni az info@osagian-canoes.eu e-mail címre, vagy a kapcsolattartó platformon keresztül eljuttatni azt az eladó részére, azonnal ahogy a hibát észlelte.

2. A hibás terméket a vevő csak azután küldi vissza az eladó részére, amint erre az eladó felszólítja, mégpedig a saját költségén.

3. A reklamáció elismerése után az eladó elhárítja a hibát, vagy csereterméket biztosit a vevő számára, vagy visszafizeti a vevőnek a befizetett vételárat.

4. A reklamációs protokollt (hibaelhárítás, termékcsere, pénzvisszafizetés), a panasz kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül az eladó megoldottként lezárja.

A vevő azon jogai és kötelezettségei, melyek jelen reklamációs és jótállási feltételek alapján nem szabályozhatók, a Szlovák Köztársaság érvényes és hatályos Polgári törvénykönyve, a Szlovák Köztársaság Kereskedelmi Törvénykönyve és a Szlovák Köztársaság egyéb érvényes és hatályos jogszabályai szabályozzák.   

 

VIII. TERMÉK VISSZAKÜLDÉS, PÉNZVISSZAFIZETÉS

1. A hatályos Fogyasztóvédelmi törvény 12. § -a értelmében, a vevőnek joga van a megrendelés átvételétől számított 14 napon belül, minden indok megadása nélkül elállni a szerződéstől. Mindemelett elengedhetetlen, hogy a 14 napos határidőn belül ezen szándékáról írásban nyilatkozzon az eladó részére e-mailben az info@osagian-canoes.eu vagy a kapcsolattartó platformon keresztül.

2. A fogyasztó nem állhat el attól a megkötött szerződéstől, melynek tárgya a vevő egyedi követelményei alapján előállított termékek, vagy rendelésre készült termékek, vagy egy adott személynek szánt termékek eladása.

3. A vevő a szerződéstől való elállással kapcsolatban nem fizet semmilyen kezelési költséget.

4. Az eladó minden egyes visszaküldött termék után, az elállás kézbesítésétől számított 14 napon belül a befizetett vételárat visszatéríti a vevő bankszámlájára.

A termék visszaküldésének lépései

1. Abban az esetben, ha a vevő eláll a szerződéstől, erről a döntéséről köteles értesíteni az eladót e-mailben az info@osagian-canoes.eu e-mail címen, vagy a kapcsolattartó platformon keresztül, ahova a következő, vagy hasonló sorokat várjuk: „Ezennel elállok a következő termékeket (termék megnevezése, darabszám, ár) megnevező, (xy) számú megrendeléshez kapcsolódó adásvételi szerződéstől, mely (Év, hónap. Nap) dátummal köttetett meg, és kérem az általam befizetett vételár visszautalását az itt megadott bankszámlaszámra. IBAN szám:…………………………………….., Bank neve, címe:………………………. Bank SWIFT kódja: ……………..“.

2. A vevő köteles a visszaküldésre szánt terméket sértetlen, ép állapotban, eredeti csomagolásban (amennyiben csomagolva kapta meg a terméket) és teljes felszereltséggel (beleértve a kiegészítőket és címkéket is) visszajuttatni az eladó részére.

FIGYELEM: Amennyiben a vevő a terméket hiányosan, nem minden tartozékával együtt küldi vissza az eladónak, úgy a termékcsere kérelmét, pénzvisszafizetési kérelmét az eladó nem teljesíti. A termékek címkéi látható és rejtett hologramokkal, termék eredetiség matricákkal vannak ellátva, igy azok nem egyszerűen a termék csomagolásának részei, hanem magához a termékhez tartoznak.

3. A vevő az eladónak a terméket ajánlott küldeményként (fontos az ezt igazoló dokumentum) küldi vissza. Figyelmeztetjük kedves vásárlóinkat, hogy az utánvétes csomagokat nem vesszük át!

4. A visszaküldött termékre javasoljuk kössön biztositást lopás, és sérülés ellen.

5. A termék visszaküldését igazoló dokumentumot a vevő köteles megőrizni.

6.  A vevő a termék visszaküldésekor köteles olyan szállítási és csomagolási módot választani, amely biztosítja a visszaküldött termék épségét.  A nem megfelelően megválasztott csomagolás vagy szállítási eszköz miatt létrejött terméksérülés esetén, az eladó nem köteles csereterméket felajánlani, és a vevőnek nem áll jogában a vételár visszatérítését követelni.

7. Az eladó kérésére, a vevő köteles az eladó e-mail címére info@osagian-canoes.eu elküldeni azt a PDF formátumú számlát, melyet a termék megrendelése után kapott.

8. Az eladó fenntartja jogát visszautasítani a szerződéstől való elállási jog gyakorlására irányuló kérelmet, amennyiben meglátása szerint a fent megnevezett feltételek nem teljesülnek. Ezt követően a reklamáció tárgyát képező terméket visszajuttatja a vevő részére. A vevőnek ily módon visszaküldött termék szállítási költsége a vevőt terhelik.

Figyelem: A terméknevekben, leírásokban, ábrázolásokban előforduló hibák és tévedések jogát fenntartjuk. A termékek mellett feltüntetett 0,00 eurós vételárak érvénytelenek. Akciós ajánlataink csak a megnevezett időszakig, vagy a készlet erejéig érvényesek. Webáruházunk egyes termékei mellett feltüntetett raktárkészlet számadatai csak tájékoztató jellegűek.  

Jelen Szerződési és Reklamációs feltételekben foglaltak 2020.04.01.-vel lépnek életbe.  

Az eladó fenntartja jogát a jelen szerződési és reklamációs feltételek változtatására, mégpedig előzetes figyelmeztetés nélkül.

 

Felügyeleti szerv:

 Szlovák Kereskedelmi felügyelet (SOI) Nyitra régió hivatala

Prázdny

Adoreal, s.r.o

Az Osagain márkanév kizárólagos forgalmazója.

Szlovákia    I    Magyarország
Cseh Köztársaság    I    Legyenlország

info@osagian-canoes.eu

+421 902 529 349

Štefánikova 1628/19
951 15 Mojmírovce

IČO: 46946055
IČ DPH:  SK2023668856

Prázdny